Projekt Ekspansja firmy LUPUS na nowe rynki poprzez wdrożenie nowych produktów i procesów produkcji jest planowany do współfinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020